Pencil jokes

Hej venner så er der vittigheder for alle pengene
Hello freinds here are some jokes only for you
Der kommer en ny vittighed hver dag
There will be a new joke every day